Puchar Polski MTB XCO Regulamin 2020

Regulamin Puchar Polski MTB XCO 2020 – do pobrania [PDF]

Download (Regulamin-PP-MTB-XCO-2020-Puchar-Polski-aktualizacja-01.07.2020-3-edycje.pdf - PDF, 240KB)

 1. Uczestnictwo i kalendarz wyścigów

Puchar Polski MTB XCO jest własnością Polskiego Związku Kolarskiego.

W wyścigu Pucharu Polski MTB XCO prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną licencję kolarską zgodną z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego lub innej krajowej Federacji zrzeszonej w Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW.

Puchar Polski MTB XCO składa się z wyścigów, które są zgłoszone do kalendarza PZKol / UCI z odpowiednią rangą.

Kategorie wiekowe Pucharu Polski MTB XCO

Kategoria Data urodzenia Wiek
Żak K 2008 – 2009 11 – 12 lat
Młodziczka K 2006 – 2007 13 – 14 lat
Juniorka Młodsza K 2004 – 2005 15 – 16 lat
Juniorka K 2002 – 2003 17 – 18 lat
Elita Kobiety * 2001 i starsze 19 lat i więcej
Żak M 2008 – 2009 11 – 12 lat
Młodzik M 2006 – 2007 13 – 14 lat
Junior Młodszy 2004 – 2005 15 – 16 lat
Junior 2002 – 2003 17 – 18 lat
Elita Mężczyźni * 2001 i starsi 19 lat i więcej

* w wyścigach będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja U-23 (ur. 2001-1998) (19 – 22 lata)

Kalendarz wyścigów Pucharu Polski MTB XCO 2020

Edycja Data Miejscowość Organizator
#1 PP XCO

UCI C3

04-05.07.2020 Warszawa Warszawski Klub Kolarski
www.wkk.waw.pl
#2 PP XCO

UCI C3

29-30.08.2020 Boguszów-Gorce Klub Kolarstwa Wałbrzych
www.goralenastart.eu
#3 PP XCO

UCI C1

12-13.09.2020 Wałbrzych Klub Kolarstwa Wałbrzych
www.goralenastart.eu

 

 

 

 

 

 

 1. Klasyfikacje i punkty

Na każdym z wyścigów Pucharu Polski wszyscy uczestnicy z uwzględnieniem zawodników zagranicznych mogą zdobyć punkty zgodnie z poniższą tabelą nr 1. Za ukończenie zawodów uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Punkty 100 85 70 60 50 45 40 36 34 32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40-…
Punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tabela 1 Punktacja Pucharu Polski MTB XCO

W przypadku rozdzielenia startu kategorii elita open, na odrębne wyścigi Elita i U23, może zostać zastosowany przelicznikowy system przyznania punktów dla kategorii U23 z uwzględnieniem rangi zawodów UCI. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, tabela z punktacją dla tej kategorii musi zostać przedstawiona w regulaminie danego wyścigu.

 • Klasyfikacja generalna

Do klasyfikacji generalnej zaliczane będą wszystkie wyniki osiągnięte na zawodach Pucharu Polski MTB XCO. Osoba, która zgromadzi największą ilość punktów w swojej kategorii wiekowej zostaje zwycięzcą klasyfikacji generalnej. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w danej kategorii wiekowej uzyska równą liczbę punktów o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej rozstrzygają kolejno: większa liczba 1 miejsc, 2 miejsc, 3 miejsc itd., a jeżeli ta zasada nie da rozstrzygnięcia o zwycięstwie decyduje lepsze miejsce w wyścigu finałowym. Dekoracja indywidualnej klasyfikacji generalnej zostanie przeprowadzona na finałowej edycji Pucharu Polski MTB XCO.

 • Klasyfikacja drużynowa OPEN i młodzieżowa

W ramach Pucharu Polski MTB XCO na wszystkich edycjach prowadzone będą także dwie klasyfikacje drużynowe: młodzieżowa (dot. tylko kategorii wiekowych żak oraz młodzik) i OPEN (dot. pozostałych kategorii wiekowych, tj. junior młodszy, junior, elita). Do klasyfikacji drużynowej punktować będzie na danym wyścigu Pucharu Polski minimalnie 2, a maksymalnie 5 najlepszych zawodników/zawodniczek z jednej drużyny (zgodnie z licencją kolarską) z najwyższą liczbą punktów po ich przeliczeniu zgodnie z tabelą nr 2. Punkty do klasyfikacji drużynowej zdobywane będą przez pomnożenie zdobytych punktów zawodnika przez współczynnik kategorii wiekowej (p. tabela nr 2) z dokładnością do setnych części punktu.

Klasyfikacja drużynowa OPEN Klasyfikacja drużynowa młodzieżowa
Kategoria wiekowa Współczynnik Kategoria wiekowa Współczynnik
Juniorka młodsza K 0,7 Żak K 0,5
Juniorka K 0,8 Młodziczka K 0,6
Elita kobiety K 0,9 Żak M 0,6
Junior młodszy M 0,8 Młodzik M 0,7
Junior M 0,9
Elita mężczyźni M 1,0

Tabela 2 Klasyfikacja drużynowa współczynniki punktowe

W komunikacie końcowym z każdej edycji Pucharu Polski MTB XCO przedstawione zostaną także wyniki poszczególnych klasyfikacji drużynowych: młodzieżowa i OPEN. Do drużynowej klasyfikacji generalnej (młodzieżowej i OPEN) zaliczane będą wszystkie wyniki osiągnięte przez drużynę na zawodach Pucharu Polski MTB XCO. Drużyna, która zgromadzi największą ilość punktów zostaje zwycięzcą klasyfikacji generalnej. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn uzyska równą liczbę punktów o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej rozstrzyga lepszy wynik w wyścigu finałowym. Dekoracja drużynowej klasyfikacji generalnej zostanie przeprowadzona na finałowej edycji Pucharu Polski MTB XCO.

 1. Program minutowy

Program minutowy dla kategorii wiekowych Pucharu Polski MTB XCO w miarę możliwości organizacyjnych będzie wspólny na każdej edycji – patrz tabela nr 3. Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zapisów, programu, odprawy technicznej, oficjalnych treningów będą znajdować się w regulaminie zawodów każdej z edycji Pucharu Polski MTB XCO.

I dzień 16:00 – 18:00 trening na oznakowanej trasie zawodów
16:00 – 18:00 zgłoszenia w biurze zawodów
   
II dzień 7:45 otwarcie biura zawodów – zgłoszenia dodatkowe Ostateczna godzina zamknięcia zapisów

oraz potwierdzeń startów dla poszczególnych kategorii

8:00 – 9:00 oficjalny trening na oznakowanej trasie zawodów
9:10 żak M, żak K 8:30
9:50 młodzik M, młodziczka K 9:00
10:45 junior młodszy M 9:45
12:10 elita kobiet, juniorka K, juniorka młodsza K 11:10
13:50 elita mężczyzn, junior M 12:50
15:30 masters amator OPEN / dzieci * (sugerowana godzina wyścigów dodatkowych)
16:30 dekoracje * (lub wcześniej)

Tabela 3 Program minutowy Pucharu Polski MTB XCO 2020

 

 1. Zgłoszenia

Na każdą edycję Pucharu Polski należy wysłać odrębne zgłoszenie zgodnie z regulaminem każdej z edycji Pucharu Polski MTB XCO. Informacje na temat zgłoszeń na każdą z edycji Pucharu Polski MTB XCO znajdą się także pod adresem: https://pucharmtb.pl/zgloszenia/  Zgłoszenia elektroniczne powinny być dostępne do środy do godz. 23:59 poprzedzającej dzień zawodów. Listy startowe zostaną opublikowane przed startem danej kategorii PP.

 1. Kolejność startów

W przypadku wyścigów Pucharu Polski wpisanych do kalendarza UCI zawodnicy będą ustawiani na starcie zgodnie z:

 • Ostatnią opublikowaną klasyfikacją indywidulaną UCI MTB,
 • Aktualną klasyfikacją Pucharu Polski MTB XCO,
 • Rozstawienie wg. losowania.

Na pozostałych wyścigach Pucharu Polski zawodnicy będą ustawiani na starcie zgodnie z:

 • Aktualną klasyfikacją Pucharu Polski MTB XCO,
 • Rozstawienie wg. losowania.

Na I edycji zawodnicy lub zawodniczki startujące w tej samej kategorii wiekowej jak w 2019 roku zajmujący miejsca 1 – 15 w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski MTB XCO 2019 zostaną ustawieni na starcie ustawienie według tej klasyfikacji. Pozostali zawodnicy – rozstawienie według losowania.

 1. Wyniki

Wyniki i klasyfikacje po każdej z edycji będą publikowane na stronie internetowej Polskiego Związku Kolarskiego www.pzkol.pl oraz na stronie Pucharu Polski MTB XCO www.pucharmtb.pl

 1. Kontrola antydopingowa

Podczas każdego wyścigu Pucharu Polski MTB XCO zawodnicy mogą zostać poddani kontroli antydopingowej zgodnie z przepisami UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej), Polskiego Związku Kolarskiego i WADA (Światowa Agencja Antydopingowa).

 1. Nagrody

Zwycięzcy poszczególnych edycji Pucharu Polski MTB XCO we wszystkich kategoriach wiekowych Pucharu Polski zostaną uhonorowani pucharami.

W każdej edycji Pucharu Polski MTB XCO organizator ma obowiązek zapewnić minimalne nagrody finansowe zgodnie z tabelą nr 4 (łącznie min. 8400 zł). Szczegółowy wykaz nagród finansowych w regulaminie każdej z edycji Pucharu Polski MTB XCO. Pozostałe kategorie wiekowe nieobjęte wykazem otrzymują nagrody rzeczowe.

Na podium podczas oficjalnej dekoracji winni znajdować się wyłącznie zawodnicy oraz osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora. Organizator powinien zapewnić miejsce w pobliżu sceny/podium, do prezentacji roweru zwycięzcy w dekorowanej kategorii.

Zawodnicy uwzględnieni w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski MTB XCO otrzymają odpowiednią Klasę Sportową zgodnie z odrębnymi przepisami PZKol.

Za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego cyklu Pucharu Polski MTB XCO, zawodnicy otrzymują puchary za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji generalnej drużynowej (OPEN I MŁODZIEŻOWEJ), 3 najlepsze ekipy otrzymują puchar oraz medale dla pięciu zawodników najlepiej punktujących w finałowej edycji i jeden medal dla trenera wskazanego przez dekorowaną drużynę.

M-ce Elita/Open Mężczyźni U – 23 Mężczyźni Elita/Open Kobiety U – 23 Kobiety Junior Juniorka Junior Młodszy Juniorka Młodsza
1. 750 zł 250 zł 750 zł 250 zł 250 zł 250 zł 150 zł 150 zł
2. 500 zł 150 zł 500 zł 150 zł 150 zł 150 zł 100 zł 100 zł
3. 300 zł 100 zł 300 zł 100 zł 100 zł 100 zł 80 zł 80 zł
4. 200 zł 200 zł 80 zł 80 zł 60 zł 60 zł
5. 150 zł 150 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
6. 100 zł 100 zł
7. 80 zł 80 zł
8. 50 zł 50 zł
Razem 2130 zł 500 zł 2130 zł 500 zł 630 zł 630 zł 440 zł 440 zł

Tabela 4 Wykaz minimalnych nagród finansowych PP MTB XCO

Miejsce Klasyfikacja drużynowa OPEN
1. 500 zł
2. 300 zł
3. 200 zł
Razem 1000 zł

Tabela 5. Wykaz minimalnych nagród finansowych w klasyfikacji drużynowej PP MTB XCO

 

Regulamin opracował koordynator Pucharu Polski MTB XCO 2020 Kamil Dziedzic przy Komisji MTB XC PZKol

e-mail: komisja@pucharmtb.pl

Regulamin zatwierdzono w dn. 01.07.2020 (aktualizacja)