Komisja MTB przy Polskim Zwiazku Kolarskim przedstawia wymogi dla organizatorów oraz terminy, w których mogą być rozegrane zawody Pucharu Polski MTB XCO 2017. Przeprowadzony zostanie konkurs na organizatorów poszczególnych edycji PP, a szczegóły zostały zamieszczone we wzorze ofert oraz kryteriach wyboru.
komunikat

W ramach proponowanych 10 weekendów przeprowadzonych zostanie optymalnie 6, a maksymalnie 7 edycji PP MTB XCO.

Termin nr 1 08 – 09.04.2017
Termin nr 2 29 – 30.04.2017
Termin nr 3 06 – 07.05.2017
Termin nr 4 03 – 04.06.2017
Termin nr 5 10 – 11.06.2017
Termin nr 6 (rezerwowy – termin MŚ XCM) 24 – 25.06.2017
Termin nr 7 15 – 16.07.2017
Mistrzostwa Polski MTB XCO (termin UCI) 22 – 23.07.2017
Termin nr 8 05 – 06.08.2017
Termin nr 9 16 – 17.09.2017
Termin nr 10 30.09 – 01.10.2017

O przyznaniu organizatorowi rangi Pucharu Polski MTB XCO zadecyduje konkurs przeprowadzony przez Komisję MTB przy PZKol. Oceni ona oferty kandydatów przesłane do 31 października 2016 roku, na adres komisjamtb@pzkol.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 listopada 2016 r. za pośrednictwem strony www.pucharmtb.pl oraz mediów społecznościowych.

Wszelkich dodatkowych informacji o Pucharze Polski MTB XCO udziela Komisja MTB oraz koordynator PP pod adresem e-mail: komisjamtb@pzkol.pl lub komisja@pucharmtb.pl

Mistrzostwa Polski MTB XCO / XCE / XCR 2017

Komisja MTB przy PZKol przyjmuje także zgłoszenia do organizacji Mistrzostw Polski MTB XCO 2017, które zgodnie z terminem UCI powinny być przeprowadzone 22-23.07.2017 (możliwość niewielkiej korekty terminu np. tydzień wcześniej) – możliwy format imprezy 2-dniowej jak w 2016 roku oraz organizatorów Mistrzostw Polski MTB XCE (sprint – eliminator) oraz Mistrzostw Polski MTB XCR (sztafety UCI oraz krajowe młodzieżowe sztafety mieszane). Po otrzymaniu ofert na organizację Mistrzostw oraz podpisaniu listu intencyjnego ze współpracującą Gminą, Komisja MTB zarekomenduje do Zarządu PZKol daną kandydaturę, tak by jak najszybciej znany był organizator MP.

Dokumenty

Wymogi dla organizatora Pucharu Polski MTB XCO 2017 oraz informacje szczegółowe

Kryteria wyboru organizatorów Pucharu Polski MTB XCO 2017

Wzór oferty na organizację Pucharu Polski MTB XCO 2017 – do pobrania (dokument Word DOCX) | plik PDF

Download (PP_MTB_XCO_2017-wymogi-dla-organizatora-i-informacje-szczegolowe.pdf - PDF, 321KB)

Download (PP_MTB_XCO_2017-kryteria-wyboru-organizatorow.pdf - PDF, 238KB)

Download (PP_MTB_XCO_2017-Wzor_oferty.pdf - PDF, 388KB)