Komisja MTB oraz Polski Związek Kolarski ogłaszają nabór wniosków na organizatorów Pucharu Polski MTB XCO 2019. W nadchodzącym sezonie ilość wyścigów utrzymana zostanie na poziomie maksymalnie siedmiu edycji. Organizatorzy, którzy chcą otrzymać rangę Pucharu Polski dla swoich zawodów winni, po zapoznaniu się z wymogami dla organizatorów, przesłać formularz zgłoszeniowy na adres komisjamtb@pzkol.pl w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane wyłącznie jako imprezy rezerwowe lub obserwowane do nadania rangi Pucharu Polski w kolejnym sezonie.

Komisja MTB oraz Polski Związek Kolarski mają zaszczyt poinformować o ogłoszeniu naboru wniosków na organizację  Pucharu Polski MTB XCO 2019.

Postanowienia:

  1. W nadchodzącym sezonie ilość wyścigów zostanie ograniczona do maksymalnie siedmiu eliminacji.
  2. Pierwszeństwo uczestnictwa w cyklu otrzymują wyścigi wpisane do kalendarza imprez UCI –  z uwzględnieniem posiadanej kategorii UCI.
  3. Do Pucharu Polski może przystąpić organizator Mistrzostw Polski, zapewniając jednocześnie nagrody zgodne z regulaminem PP – w zaistniałym przypadku wyniki tych zawodów będą punktowane podwójnie w klasyfikacji PP.  
  4. Wszyscy chętni do otrzymania rangi Pucharu Polski (dla organizowanych przez siebie zawodów), winni, po zapoznaniu się z wymogami dla organizatorów, przesłać formularz zgłoszeniowy na adres komisjamtb@pzkol.pl w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane wyłącznie jako imprezy rezerwowe lub obserwowane do nadania rangi Pucharu Polski w kolejnym sezonie. 
  5. Informujemy, iż terminy zgłaszanych wyścigów nie mogą kolidować z imprezami mistrzowskimi dla tej samej dyscypliny sportu, w kraju i za granicą. Termin Pucharu Polski nie powinien również kolidować z terminami Pucharów Świata MTB XCO oraz, dla podniesienia frekwencji, z zawodami UCI w krajach ościennych (wyjątek stanowi posiadanie równorzędnej kategorii UCI przez wyścig krajowy).
  6. Informujemy również, że w sezonie olimpijskim 2020 i latach kolejnych, do Pucharu Polski zostaną dopuszczone wyłącznie wyścigi zgłoszone do kalendarza UCI.