Wszelkie informacje i aktualna klasyfikacja Pucharu Masters MTB XCO dostępna na stronie xouted.com

Puchar  MTB  Masters  jest  dodatkową  klasyfikacją  dla  zawodników  kategorii  Masters, rozgrywającą  się  na  wszystkich  zawodach  zaliczanych  do  Pucharu  Polski  MTB  XCO umożliwiającą  rywalizację  zawodników  w  wieku  30  lat  i  więcej  bez  podziału  na zawodników  licencjonowanych  i  bez  licencji.  Zawodnicy  posiadający  licencję oraz  bez licencji startują w jednym wyścigu i są objęci łączną klasyfikacją z podziałem na kategorie wiekowe.

Kategorie wiekowe Pucharu MTB Masters

Kategoria  Data urodzenia  Wiek
Masters I  1977 / 1986      30 – 39 lat
Masters II  1976 i starsi    40 lat i więcej

Punkty na Pucharze MTB Masters

Zawodnicy Pucharu MTB Masters zdobywają punkty zgodnie z punktacją Pucharu Polski MTB XCO

Klasyfikacja generalna Pucharu MTB Masters

Do  klasyfikacji  generalnej  zaliczanych  będzie  podobnie  jak  PP  MTB  XCO  6  najlepszych wyników  osiągniętych  na  zawodach  Puchar  MTB  Masters.  Osoba,  która  zgromadzi największą  ilość  punktów  w swojej  kategorii  wiekowej  zostaje  zwycięzcą  klasyfikacji generalnej. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w danej kategorii wiekowej uzyska równą liczbę punktów o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej rozstrzygają kolejno: większa liczba 1 miejsc, 2 miejsc, 3 miejsc itd., a jeżeli ta zasada nie da rozstrzygnięcia o zwycięstwie  decyduje  lepsze  miejsce  w  wyścigu  finałowym.  Dekoracja  indywidualnej klasyfikacji generalnej zostanie przeprowadzona na finałowej edycji Pucharu Polski MTB XCO.

Nagrody Pucharu MTB Masters

Nagrody  w  ramach  Pucharu  MTB  Masters  ustalane  są  indywidualnie  przez  każdego organizatora zgodnie z regulaminem każdej z edycji Pucharu Polski MTB XCO.