Komisja MTB oraz Polski Związek Kolarski ogłaszają nabór wniosków na organizatorów Pucharu Polski MTB XCO 2018. W nadchodzącym sezonie, ilość wyścigów zostanie ograniczona maksymalnie do siedmiu edycji. Organizatorzy, którzy chcą otrzymać rangę Pucharu Polski dla swoich zawodów winni po zapoznaniu się z wymogami dla organizatorów, przesłać formularz zgłoszeniowy na adres komisjamtb@pzkol.pl w terminie do 22.12.2017. Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą rozpatrywane wyłącznie jako imprezy rezerwowe lub obserwowane do nadania rangi Pucharu Polski w kolejnym sezonie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail komisjamtb@pzkol.pl lub bezpośrednio telefonicznie: +48 512 284 558

Rozstrzygnięcie odbędzie się w terminie do 07.01.2018. Organizatorzy, którzy otrzymają
w 2018 roku rangę Pucharu Polski zostaną powiadomieni przez wiadomość email,
a informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Pucharu Polski MTB
www.pucharmtb.pl oraz www.pzkol.pl

Ogłoszenie pierwotnie ukazało się na stronie pzkol.pl w dniu 15.12.2017

Wymogi dla organizatora zawodów zaliczanych do Pucharu Polski MTB XCO 2018

wzór oferty PP MTB XCO

Puchar Polski MTB XCO – Regulamin